Jak jsme oslavily Den sesterství

By | 26.2.2019

22. únor je narozeninovým dnem zakladatelů světového skautingu – sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena Olave Baden-Powell (22. února 1889) – říká se mu Den sesterství nebo Den zamyšlení.
Děvčata z našeho střediska již deset let slaví tento den tím, že si starší skautky připravují pro mladší světlušky drobné hry a aktivity v klubovně.
Letos jsme využili balíčku aktivit, který připravila světová skautská organizace WAGGGS a tématem bylo „Leadership“, tedy vedení, vůdcovství. Schopnost vést ostatní je jednou z velmi ceněných vlastností nejenom ve skautském světě. Letošní hry z balíčku aktivit se tedy zaměřovaly na prvky vůdčího přístupu jako jsou: podpora seberozvoje a sebevzdělávání, vytváření bezpečného prostředí, kde se lidé nebojí projevit svůj názor a podporu ostatních. A navíc jsme se u toho skvěle bavily 🙂
null