Krátce ke konání letošního tábora vlčat a světlušek

By | 20.5.2020

Množí se nám dotazy, zda se letos bude konat tábor. Ujišťujeme Vás tedy, že momentálně usilovně pracujeme na jeho přípravě včetně dodržení vládních opatření a to tak, aby se uskutečnil v původně avizovaném termínu 18. 7. – 1. 8. Opatření se dotknou především vedoucích tábora a technického zázemí. Cca za 1 – 2 týdny budeme rozesílat přihlášky, bližší informace k tábořišti, vybavení, opatření pro děti atd.

Uskutečnění schůzek je komplikovanější, nejvíce omezující je pro nás dodržení minimální vzdálenosti 2m. Přesto možná ještě schůzky v červnu v nějaké formě proběhnou.