Registrace 2017

By | 2.1.2017

Roční registrační poplatek na rok 2017 činí, stejně jako v loňském roce, 650 Kč pro prvního registrovaného člena z rodiny a vždy o 50 Kč méně pro další, tj. druhý z rodiny zaplatí 600 Kč, třetí 550 Kč atd. Příspěvek zahrnuje členství ve skautské organizaci, úrazové pojištění členů na všech akcích i schůzkách. Dále z těchto prostředků částečně hradíme náklady související s provozem našeho střediska – vybavení klubovny, drobné opravy a údržbu, cestovné, nákup materiálu pro činnost oddílů.

 

V rámci registračního příspěvku je zahrnuta i distribuce skautského časopisu každému členovi. Pro každou věkovou kategorii připravuje organizace samostatný časopis, pokud se vám schází doma více stejných časopisů, domluvte se s vedoucím na změně, případně zrušení zasílání, nejlépe už před registrací.

 

Členské karty nebudeme letos objednávat ve velkém, protože kusy vydané v roce 2016 mají platnost 3 roky. Pokud kartu nemáte a chcete ji, případně ji chcete jen aktualizovat, dodejte vedoucímu fotku a případně potvrzení o studiu. Více o výhodách karty je na webu:  http://www.krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity/benefity-karta/556-jake-ma-karta-vyhody

 

Další výhody, které může člen Junáka a jeho rodina využít, jsou: STS (skautská telefonní síť) s výrazně sníženou cenou paušálů T-mobile, Skautská energie – levnější dodávky elektřiny a plynu atd. Vše najdete zde: http://www.krizovatka.skaut.cz/organizace/benefity

 

Registrační poplatek je nutné uhradit do 31. 1. 2017, bezhotovostní platbou na střediskový účet č. 188714768/0300. Variabilní symbol 2017 a do poznámky uveďte jméno člena. Pokud by měl někdo problém s platbou na účet, lze po domluvě zaplatit i v hotovosti.

 

S registrací souvisí i aktualizace údajů členů – především v případě, že došlo u Vašeho dítěte ke změnám údajů (především kontaktů či bydliště), prosíme Vás o oznámení vedoucímu na schůzce nebo e-mailem, abychom údaje doplnili a případně opravili, nejpozději do 23. 1 2017.

 

Děkujeme za včasné potvrzení údajů a zaplacení příspěvků.