Schůzky

PONDĚLÍ
17:15 – 18:45 VLČATA

18:15 – 19:45 SKAUTI

ÚTERÝ
17:30 – 19:00 SKAUTI

STŘEDA
15:45 – 17:15 SVĚTLUŠKY

18:30 – 20:00 SKAUTI

ČTVRTEK
17:30 – 19:00 SKAUTKY – družina Ještěrky

19:00 – 20:30 SKAUTKY – družina Lasičky

PÁTEK

vždy 2. pátek v měsíci, většinou od 18:30 ROVEŘI A RANGERS