Skauti a skautky v Japonsku

By | 2.8.2015

Přes 30 tisíc skautek a skautů z více než 150 zemí celého světa právě táboří v japonské prefektuře Jamaguči. 23. Světové skautské jamboree probíhá od 28. července do 8. srpna a účastní se ho tři stovky skautů a skautek z České republiky, mezi nimi i skauti a skautky z Čelákovic.

Výprava z každé země se tu prezentuje ostatním tím, co je u nich dobré či jedinečné. Nechybí tu tradiční české kroje, podsadové stany a stolní hokej.
Aktuální zprávy z jamboree najdete na: www.jamboree.cz nebo www.skaut.cz/novinky
a na facebooku: 23rd World Scout Jamboree – Czech continge