Středisko Čelákovice

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí a mladých lidí a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Smyslem skautingu je vychovávat děti a mladé lidi zábavnou hrou, a přitom je učit dovednosti potřebné pro praktický život – postarat se o sebe, naslouchat druhým, spolupracovat…

V naší zemi má skauting již stoletou tradici. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují chlapce i děvčata v několika věkových kategoriích. O program oddílů se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích. I všichni činovníci čelákovického střediska jsou dobrovolníky a věnují dětem svůj volný čas bez nároku na odměnu.

Těžištěm činnosti jsou pravidelné každotýdenní schůzky skupinek přibližně stejně starých vrstevníků.
Čas od času pořádáme víkendové akce – jednodenní výlety i vícedenní výpravy, přespávání v klubovně, hraní deskových her, vyrábění, účast na skautských soutěžích, vánoční besídka…
Završením celoroční činnosti je letní skautský tábor.

Skautské středisko v Čelákovicích patří se svými více než sto členy mezi největší skautská střediska okresu Praha-východ a významně se zapojuje i do skautských okresních akcí.

Naše klubovna se nachází na zahradě Římskokatolické farnosti Čelákovice v areálu zahrádek za halou BIOS u ZŠ Kamenka, na konci ulice Matěje Červenky

Občas se scházíme také v maringotce v Jiřině u tenisových kurtů, na konci ulice k Borku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *