Skautky

Dívky od 11 do 15 let si říkají skautky. Schází se jednou týdně v menších skupinkách (tzv. družinách) s kamarádkami stejného věku. Součástí družinových schůzek jsou diskuze, hry, sport, rukodělné práce, secvičování vystoupení na skautskou vánoční besídku i procvičování různých skautských znalostí a dovedností.
Čas od času společně děvčata jezdí na výpravy (jednodenní i celovíkendové) většinou někam do přírody.
Vyvrcholením celoroční činnosti je skautský letní tábor, na jehož chodu se skautky podílí vlastními silami (stavění a bourání tee-pee, pomoc v kuchyni, noční hlídky,…). Odměnou je spousta nezapomenutelných zážitků z pobytu mimo civilizaci.

Oddílová vedoucí:
Anna Radová (Netyka) – tel: 604 656 333, mail: netyka(zavináč)centrum.cz

Vedoucí skautek:
družina Pandy – termín schůzek bude stanoven v říjnu
Anděla Matoušková – tel.: 722 158 348, mail: andela.matouskova(zavináč)gmail.com

Naše klubovna se nachází na zahradě Římskokatolické farnosti Čelákovice v areálu zahrádek za halou BIOS u ZŠ Kamenka, na konci ulice Matěje Červenky.

Občas se scházíme také v maringotce v Jiřině u tenisových kurtů, na konci ulice k Borku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *