Tábory 2015

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. Blíží se letní prázdniny a s nimi vyvrcholení letošního skautského roku, letní tábory. Z důvodu stále se zvyšujícího počtu členů našeho střediska se letos uskuteční tři tábory.

Země Eries
Družina starších skautek (Ještěrky) bude mít tábor v termínu 4. – 11. 7.

Vedoucí:
Anna Rysová (Skřítek) – tel.: 723 166 502, mail: annarysova(zavinac)seznam.cz
Martina Šímová (Čuďo) – tel.: 605 239 747, mail: martina.lencova(zavinac)volny.cz

Adresa pro zasílání pošty:
LST Eries
jméno
ČSA 180
349 53 Bezdružice
poste restante

Explorer belt
Skauti (Poutníci) budou poté, co prvních několik dnů stráví na tábořišti U Černé jedle, putovat po slovenských a polských horách – převážně v NP Poloniny (SK) a NP Bieszczady (PL).

Vedoucí:
Václav Janáč (Generál) – tel.: 737 312 150, mail: vjanac(zavinac)post.cz
Jindřich Špaček (Lobo) -tel.: 602 295 460, mail: spacek.jindrich(zavinac)seznam.cz

Více informací o táboře na: http://poutnici.eu/?event=letni-skautsky-tabor

LST U Černé jedle
Tábor pro světlušky, vlčata a mladší skautky (družiny Lasičky a Merries) se uskuteční v termínu 11. – 25. 7. na tábořišti U Černé jedle u obce Rybníky (Loc: 49°45’41.682″N, 14°13’25.671″E), kde se už v dřívějších letech konaly dva naše tábory. Skauti budou několik dní na táboře s nimi, a poté odjedou na vlastní putovní tábor.

Vedoucí:
Lenka Francová (Lenka) – tel.: 731 845 608 , mail: lenkafran(zavináč)seznam.cz
Kateřina Bartošová (Lotty) – tel: 734 759 559, mail: bartosova.kaci(zavináč)seznam.cz
Jarmila Lencová (Jarka) – tel.: 732 581 955, mail: samovi(zavináč)cbox.cz
Zdravotník:
Petra Pohanová (Pitrýsek) – tel.: 773 206 632, mail: petra.pohanova(zavináč)centrum.cz

Podmínky přijetí:
(1) Každý účastník tábora musí odevzdat do 30. 4. 2014 závaznou přihlášku na tábor.
(2) Cena tábora je letos stanovena na 2.800 Kč Poplatek musí být zaplacen, nejlépe složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 188714768/0300, var. symbol 42421, nejpozději do 31. května 2015. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení platící rodiny, aby mohla být platba identifikována.
(3) Odevzdání posudku o zdravotní způsobilosti od lékaře do 28. 6.
(4) Odevzdání prohlášení o bezinfekčnosti v den odjezdu na tábor.
(5) Řádné plnění povinností a slušné chování na schůzkách a střediskových akcích, zaplacený členský příspěvek (registrace).

Ubytování:
Účastníci tábora budou ubytováni v tee-pee a podsadových stanech.
Zde si můžete stáhnout seznam doporučeného vybavení na tábor.
Stravování:
Strava se podává 5x denně a je připravována kuchařem. Děti pomáhají v kuchyni, samy však nevaří.

Adresa pro zaslání pošty:
Jméno dítěte
LST U Černé jedle
263 01 Dobříš
POSTE RESTANTE

Návštěvy rodičů:
Žádný návštěvní den se nekoná. Děti totiž špatně nesou odjezdy rodičů a ještě hůře to nesou děti rodičů, kteří přijet nemohou. Ve zcela výjimečném případě se lze na návštěvě domluvit.

Odjezd a příjezd:
Na tábor se pojede společně autobusem od klubovny v sobotu 11.7. v 9:00.
Pozdější příjezdy nebo odjezdy dětí je možno řešit individuálně pouze v krajní nouzi.

Při odjezdu je nutné odevzdat:
• peníze na kapesné 200 Kč v menších hodnotách v obálce/sáčku
• potvrzení o bezinfekčnosti
• průkaz pojištěnce
• očkovací průkaz
• pokud dítě bere pravidelně léky, označte je jménem dítěte a zdravotníkovi napište způsob užívání

 

Děkujeme městu Čelákovice za poskytnutí dotace na konání letních skautských táborů pro děti.