Zkrášlování okolí Čelákovic – prořezávání náletu

By | 12.2.2020

Díky okrašlovacímu spolku Čelákovickému jsme se 8.2.2020. sešli nedaleko Čelákovic, abychom společně vyčistili starý, šípkem zarostlý sad. Sad se nachází v místě vyhlášeném jako významný krajinný prvek. Žije zde mnoho velmi zajímavých živočichů a též se zde najdou chráněné rostliny. Proto jsme plni dobré nálady a energie investovali několik hodin pomoci této významné krajině a určitě se zde ještě shledáme a vyčistíme další část tohoto výjimečného biotopu. 🙂
Děkujeme okrašlovacímu spolku za tuto skvělou akci.
Díky všem

Fotografie naleznete na střediskovém Rajčeti – Za fotografie děkujeme V. Srb, M. Turinské.