Pozastavení skautské činnosti.

By | 10.3.2020
Vážení rodiče,
vedení celostátní organizace Junáka – českého skauta rozhodlo, že od 11. března do odvolání bude pozastavena veškerá běžná skautská činnost. Jedná se o družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody i akce skautského vzdělávání.
Jde o těžký krok, který navazuje na rozhodnutí přijímané státními institucemi v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. Jako skauti a skautky cítíme naši společenskou odpovědnost a chceme jednat s ohledem na ochranu starších a oslabených spoluobčanů. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrý preventivní krok ve správný čas.

Toto rozhodnutí vzniklo ze zodpovědného a uvážlivého zvažování se zapojením Výkonné rady a vedení Náčelnictva a samozřejmě vzbuzuje mnoho otázek. Na mnohé z nich najdete odpověď v následujících řádcích. Rozhodnutí navazuje na pečlivé studium situace v uplynulých dnech a týdnech a reaguje na aktuální rozhodnutí státních institucí. Nemyslíme si, že by samotná skautská činnost byla pro kluky a holky rizikem. Za rizikové ale považujeme následující:

1) schůzky a výpravy probíhají po delší časový úsek, schůzky často v uzavřených místnostech, kontakt je intenzivní,

2) průběh nemoci byl u dosavadních případů u dětí lehký a nemoc těžko rozpoznatelná, stávají se tak z pohledu šíření viru rizikovou skupinou,

3) na vzdělávací kurzy se účastníci často sjíždí z mnoha regionů a společný čas tráví intenzivně.

Jsme přesvědčeni, že je žádoucí přijmout v tomto okamžiku agresivní opatření a pokusit se tak přispět ke zpomalení šíření nákazy. Jsme si vědomi toho, že veřejná diskuze je dnes rozkročena od „nic se neděje, je to jen chřipka“ až po katastrofické scénáře. Jsme přesvědčeni, že teď je moment pro rázné preventivní kroky, které pomohou udržet epidemii nového typu koronaviru ve zvládnutelných mezích. Jako hnutí vystavěné na principech výchovy k zodpovědnému jednání ke svému okolí máme v souladu s těmito principy jednat, i když to bude trochu bolet.

za Junák – český skaut, středisko Čelákovice

Václav Janáč, zástupce vedoucího oddílu Poutníci.