ALKO 2019

By | 8.5.2019

Ve dnech 26. a 27.4 se konal další ročník soutěže s ALobalovou KOulí. Akce se zúčastnilo 7 vlčat v doprovodu Járy a Honzy a 8 roverů a rangers. Kromě toho, že jsme si zasoutěžili, jsme také přetřídili a odevzdali krásných 127 kg hliníku!
Bohužel se letos organizátorům nepodařilo zvládnout množství účastníků, na stanovištích docházelo k zácpám, některé disciplíny byly ukončeny předčasně, a nebylo tudíž možné jednoznačně určit vítěze.
Přesto jsme si víkend užili. Co je ale hlavní, podpořili jsme v nás všech myšlenku, že třídit odpad (nejen hliník) má smysl a budeme v tom pokračovat i nadále.

Děkuji všem za účast na soutěži i při sběru hliníku!

Fotky z výletu naleznete na střediskovém rajčeti 🙂

Prosím vás ještě o to, abyste nám práci pro příště zjednodušili a nevozili nám odpad, který touto cestou není možné recyklovat, konkrétně se jedná o:

  • obaly od léků – je na nich v naprosté většině také plast
  • vyhořelé čajové svíčky – prakticky ve všech které jste přinesli zůstával nevyhořelý vosk a železný plíšek s knotem
  • plastová víčka od jogurtů – poznáte to tak, že pruží
  • jakýkoli špinavý hliník – mastné alobaly od řízku, obaly od másla apod

Obecně se musí jednat pouze o hliník bez žádných součástí z jiného materiálu nebo zbytků potravin.

Bližší informace o tom co třídit a netřídit naleznete zde.

Děkujeme za pochopení.