ALKO aneb skautský Den Země – co sbíráme

By | 15.4.2016

ALKO se koná v rámci dubnových oslav Dne Země. Jedná se o skautský ekologický projekt umožňující sběr a recyklaci hliníku a blíže seznamující s dalšími možnostmi recyklování suroviny, kterou denně používáme a jejíž existenci považujeme za samozřejmost.

V polovině dubna přijede pod Kunětickou horu u Pardubic na tři stovky skautů a skautek. Po celoročním sbírání sem přivezou zásoby alobalu, jako jsou víčka od jogurtů, hliníkové obaly od čokolád, paštik či plechovky. Z nasbíraného hliníku vytvoří alobalové koule, odtud tedy název ALKO, a s nimi pak soutěží v různých disciplínách: koulí shazují kuželky z plastových lahví, hrají s ní kroket nebo kouli odpalují jednoduchým katapultem. Vedle hlavního závodu se vždy koná také celá řada doprovodných programů zahrnujících orientační běh v přírodě, promítání filmu a různé zábavné hry.

Hliníkové odpady tvoří velkou část vzniklých odpadů a přitom by jejich recyklace byla úsporou ekologickou i ekonomickou. Výroba hliníku z nerostných surovin totiž vyžaduje velké množství energie. Recyklace hliníkového šrotu znamená velkou úsporu energie, neboť její energetická spotřeba je ve srovnání s výrobou primárního hliníku pouze 5 %.

A jak hliníkový obal bezpečně poznáme?
Že je obal hliníkový, poznáme podle symbolu tří šipek a uvnitř číslo 41 či pod šipkami označení ALU.
Screenshot_53

K odlišení, zda je obal opravdu hliníkový, nám pomůže magnetka, která odliší, zda je obal z železného kovu (magnetismus působí) či z hliníku (magnetismus se neuplatní). Také ne všechno, co se hliníkově třpytí, je možné sbírat: pokud při zmáčknutí obalu, který je hliníkově stříbrný, se po uvolnění obal opět vrátí do svého původního tvaru, je v něm zastoupení hliníku tak malé, že není možné tento obal dále zpracovávat (např. obaly od kávy).

CO SE SBÍRÁ?
Omyté, očištěné od zbytků potravin a zbavené papíru:
– alobalová folie
Screenshot_49
– nápojové plechovky
Screenshot_45
– použité fólie a víčka od jogurtů, termixů, rybích salátů, sýrů
Screenshot_51
– obaly od paštik

– folie z čokolád
Screenshot_48
– hliníkové nádobí a příbory (např. papiňáky, ešusy)
Screenshot_54


CO SE NESBÍRÁ?

– folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, chipsů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích)
Screenshot_56
– nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky apod.
Screenshot_47