Hrad Mydlovar

By | 3.10.2015

Mezi Kostomlaty a Lysou, ukryta v lesích při pravém břehu Labe, stával kdysi hrad Mydlovar. Ten prý založila kněžna Libuše. U hradu stávaly mohutné duby, pod nimiž soudívala rozepře svých poddaných. Opodál měla kněžna zahradu se vzácnými květinami. Dodnes se tam nacházejí rostliny, které v okolí Lysé jinde nerostou. Místu se říká Libušina zahrádka. Od nedalekého potoku, v němž se Libuše s rozkoší koupávala, spatřila jednou na západě lysati se holý vrch, na kterém zřídila obětiště svým bohům. Pověst o tom zaznamenali ve své kronice mniši lyského kláštera, který byl později na tom vrchu založen. Libušino obětiště bývalo prý tam, kde stávala klášterní kaple.

V pozdějších časech sídlili na Mydlovaru loupeživí rytíři, kteří nahromadili v hradních sklepeních mnoho zlata. Když byli loupežníci z hradu vypuzeni, vznikaly v zemi podivné otvory, o nichž nikdo nevěděl, kam vedou. Jednou tu pásli hoši dobytek a přitom skotačili. Jednomu ze svých kamarádů hodili z rozpustilosti do díry čepici. Když se rozplakal, svázali provazy, jimiž byl uvázán dobytek, a spustili jej po nich dolů. Za chvíli hocha vytáhli a ten si k jejich údivu přinesl čepici plnou zlatých peněz. Když to chlapci uviděli, pustil jeden z nich čepici do tajemného otvoru schválně a dal se tam také spustit. Ostatní čekali na znamení, že jej mají vytáhnout. Znamení dlouho nepřicházelo a tak vytáhli provaz z díry sami. Jaké ale bylo jejich překvapení, když hocha na provaze nebylo. Od té doby ho nikdo neviděl, ani o něm neslyšel.

Co asi zbylo do dnešních dob z tohoto hradu? Stál tam vůbec, nebo je to jen pověst? Pokud tu skutečně byl, co z něho zbylo za ta dlouhá staletí? Jarní a podzimní vichřice, letní bouře, povodně, to vše se snažilo hrad zlikvidovat. A kde se nejsnáze sežene levný stavební kámen na novou chalupu? Měl by stát na kraji bažin, které tenkrát sahaly od labského břehu až k samému hradu. Nerozšířily se a nepropadl se hrad do jejich hlubin? Uvidíme.

Zveme všechny odvážné badatele k pátrání po zřícenině hradu Mydlovar.

Kdy? V sobotu 3. října. Sraz v 8.10 na nádraží.
Co s sebou? Jídlo a pití na celý den, základní potřeby, 30.- Kč na vlak, oblečení podle počasí. V případě deštivého počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu.
Návrat? Nejistý, pokud si nebudou házet čepice do jam z pověstí a spouštět se za nimi, přijedeme některým z vlaků 15.33, 16.33, 17.33, vše bude záviset na počasí a na tom, zda nás cesta zavede do Stratova (7 km), do Ostré (8,5 km) nebo do Lysé nad Labem (12,2 km).