Skautská registrace 2019

By | 4.1.2019

Roční registrační poplatek na rok 2019 činí 700 Kč pro prvního registrovaného člena z rodiny a vždy o 50 Kč méně pro další, tj. druhý z rodiny zaplatí 650 Kč, třetí 600 Kč atd. Příspěvek zahrnuje členství ve skautské organizaci, úrazové pojištění členů na všech akcích i schůzkách. Dále hradíme z těchto prostředků náklady související s provozními náklady našeho střediska – vybavení klubovny, drobné opravy a údržbu, cestovné, nákup materiálu pro činnost oddílů.

V rámci registračního příspěvku je zahrnuta i distribuce skautského časopisu každému členovi přímo do jeho schránky. První číslo by mělo přijít v únoru. Pokud se stane, že časopis nepřijde, co nejdříve kontaktujte některého z vedoucích (pravděpodobně půjde o chybně zadanou adresu v systému).

Registrační poplatek je nutné uhradit do 31. 1. 2019, upřednostňujeme bezhotovostní platbu na nový střediskový účet č. 2201476696 / 2010. Variabilní symbol 2019 a do poznámky uveďte jméno dítěte (dětí – platbu za více členů lze poslat jednou platbou). Po předchozí domluvě lze zaplatit i v hotovosti.

S registrací souvisí i pravidelná aktualizace údajů členů – především v případě, že došlo u Vašeho dítěte ke změnám údajů (především kontaktů či bydliště), prosíme Vás o oznámení vedoucímu na schůzce nebo e-mailem, abychom údaje doplnili a případně opravili, nejpozději do 25. 1. 2019.